วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

หล่อพระสมเด็จพุทธองค์ปฐม 16 กุมภาพันธ์ 2563


หล่อพระแล้ว 
16 กุมภาพันธ์ 2563
เหลือสร้างศาลาปฏิบัติธรรมครอบ
ระสมเด็จองค์ปฐม
ชี้เชิญ เจริญพร
ร่วมบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรม 
จำนวน 84,000 กอง
กองละ 199 บาท
หรือตามกำลังศรัทธา ตามกำลังทรัพย์ของท่าน

(และขอขอบคุณอนุโมทนาผู้ที่เขียนแบบให้ฟรี)

ร่วมบุญบริจาค หรือติดต่อสอบถาม
พระคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก
ประธานสงฆ์ดอนรัง 095-5696-448
นักธรรมเอก,
ป.ตรี (MBA การบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์),
ป.โท (วิปัสสนาภาวนา),
ป.เอก (พุทธจิตวิทยา) (กำลังศึกษา)

ณ ที่พักสงฆ์ดอนรัง
ตำบลหนองกะท้าว
อำเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก
65120

หรือสามารถโอนเงินเข้าบัญชี
พระคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก
ธนาคารกรุงไทย
0130166006
สาขาถนนศรีอยุธยา

ขออนุโมทนาสาธุกาล จงเจริญด้วย จตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ อายุ วรรณ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ พรหมสมบัติ นิพพานะปัจจะโยโหตุ เทอญ เจริญพร